Cijena zlata za 1g: 70.0371 € (0%)    Cijena srebra za 1g: 0.8761 € (0%)   Ažuriranje cijena za 5:00

Politika privatnosti

Ovu Opću politiku privatnosti (u daljnjem tekstu: “Politika privatnosti”) donosi GOLDMAN GRAFF d.o.o., Rijeka, Andrije Medulića 6, OIB broj: 37102699298 .

Ova Politika privatnosti regulira pitanje zaštite osobnih podataka kao i privatnosti fizičkih osoba – naših kupaca, korisnika naših usluga, osoba koje su se prijavile na naš newsletter kao i naših poslovnih partnera, gdje smo mi u poziciji voditelja obrade. (osoba koja određuje svrhu i način obrade).

Tvrtka Goldman Graff obrađuje osobne podatke u skladu s najvišim standardima Europske unije i s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u odnosu na obrada osobnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka te ukidanje Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Uredba (Narodne novine, br. 44/18; u daljnjem tekstu: Provedbeni zakon). U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na e-mail adresu: gdpr@goldmangraff.com.

U koje svrhe obrađujemo vaše osobne podatke i na kojoj pravnoj osnovi?

Vaše osobne podatke ovdje navedene u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Provedbenim zakonom obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • A) Izvršenje ugovora

Obrada vaših osobnih podataka ovdje navedenih nužna je za sklapanje i obavljanje određenog ugovornog odnosa u kojem ste strana ili radi poduzimanja određenih radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

 • B) Poštivanje zakonskih propisa

Za obradu osobnih podataka koja je nužna kako bismo ispunili različite zakonske obveze nas kao voditelja obrade na temelju propisa Republike Hrvatske i propisa Europske unije, nije potrebna vaša suglasnost. Ova obrada je potrebna, na primjer kada je to potrebno u svrhu provedbe pravila o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Narodne novine, br. 108/17, 39/19).

 • C) Obrada na temelju privole

Registracija za bilten

1. Koje osobne podatke obrađujemo?

Ako ste se prijavili za primanje našeg newslettera, obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije. Ti podaci su sljedeći: Vaši potrebni podaci: e-mail adresa i Vaši dodatni podaci: ime, spol, grad i interesi.

2. U koju svrhu obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe: Kako bismo vam isporučili naš newsletter. U ovom slučaju, osnova za obradu vaših osobnih podataka je naš legitimni interes na temelju vašeg zahtjeva za primanje newslettera

Kako biste bolje razumjeli svoje kupovne interese. U ovom slučaju, osnova za obradu vaših dodatnih podataka je privolu koju ste nam dali prilikom prijave na naš newsletter;

Kada imamo drugi legitimni interes (na primjer, kada je potrebno provesti sigurnosne mjere).

Posjetitelj podružnice

1. Koje osobne podatke obrađujemo?

Ako posjetite naše urede, možete biti snimljeni našim video kamerama ako ste ušli u područje snimanja video kamere koje je jasno označeno. U tom slučaju obrađujemo vaš video zapis.

2. U koju svrhu obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe: Za zaštitu ljudi (posjetitelja i zaposlenika) i imovine u našim poslovnicama. U ovom slučaju, temelj za obradu Vaših osobnih podataka je Provedbeni zakon

Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze (npr. djelovanje na zahtjev javnih ovlasti).

Ako ste nas kontaktirali u vezi s našim uslugama, našim proizvodima koje ste kupili ili slično

1. Koje osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dostavili prilikom slanja upita, zahtjeva, pritužbi, pohvala ili slično, a koji mogu uključivati ​​sljedeće osobne podatke: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu, razlog vašeg upita, proizvod koji ste kupili , datum i mjesto kupnje, sažetak vašeg upita/zahtjeva/pritužbe/pohvale i vaše zadovoljstvo našim odgovorom.

2. U koju svrhu obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe: Kako bismo odgovorili na vaš upit, zahtjev, pritužbu, pohvalu ili slično. U ovom slučaju, temelj za obradu vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kako bismo odgovorili na vaš upit, zahtjev, pritužbu, pohvalu ili slično;

Kako bismo pratili zadovoljstvo našom uslugom. U ovom slučaju, temelj za obradu vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze (npr. čuvanje pritužbi potrošača).

Poslovni partneri

1. Koje osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dostavili kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

Vaši identifikacijski podaci (ako ste fizička osoba, npr. vlasnik obrta) a to su vaše ime, prezime, osobni identifikacijski broj, povezanost s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

Vaši kontakt podaci, ime i prezime kontakt osobe, kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država), telefon, e-mail adresa.

2. U koju svrhu obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora ili prethodnih radnji. U ovom slučaju, temelj za obradu Vaših osobnih podataka je izvršenje ugovora u kojem ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

Kada imamo drugi legitimni interes (na primjer, kada je to potrebno za provedbu sigurnosnih mjera); Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze.

Ukoliko ste zainteresirani za rad u našoj tvrtki

1. Koje osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dostavili, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja u našoj tvrtki, a to su: Podaci navedeni u samom obrascu za prijavu.

2. U koju svrhu obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe: Kako bismo poduzeli potrebne korake za odabir i zapošljavanje novih zaposlenika (na primjer, za odabir kandidata za razgovor za posao i organiziranje razgovora). U tom slučaju imamo pravnu osnovu za obradu vaših osobnih podataka na temelju vaše prijave;

Kako bismo Vas uzeli u obzir pri traženju novih radnika i kontaktirali Vas radi zapošljavanja ukoliko ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U ovom slučaju, temelj za obradu Vaših osobnih podataka je privolu

Kako bismo Vas uzeli u obzir pri traženju novih radnika i kontaktirali Vas u svrhu zapošljavanja ako ste dali suglasnost za spremanje Vaših podataka u našu evidenciju za buduće prilike prilikom prijave za posao. U ovom slučaju, temelj za obradu Vaših osobnih podataka je Vaš pristanak

Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima?

Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom i kao takve ih štitimo u skladu s važećim zakonskim propisima i najboljom praksom.

Pristup vašim osobnim podacima omogućen je našim zaposlenicima. Treće strane imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka u dolje opisanim situacijama:

 • Davatelji usluga trećih strana koji nam pružaju određene usluge i proizvode (npr. ispunjenje narudžbe, isporuka, oglašavanje i savjetovanje). U tom slučaju obrađuju vaše osobne podatke isključivo u skladu s našim uputama;
 • Nadležna tijela pri nadzoru zakonitosti poslovanja i postupanja. U tom slučaju obrađuju vaše osobne podatke u skladu sa svojim zakonskim ovlastima;
 • Nadležna tijela (policija, državno odvjetništvo, sud i dr.) u slučaju sudskih i drugih jednakih postupaka. U tom slučaju obrađuju vaše osobne podatke isključivo u skladu s našim uputama;

Prijenos osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije?

Vaši osobni podaci obrađuju se u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji. Ako je potrebno, iz nekih tehničkih ili operativnih razloga, zadržavamo pravo prenijeti vaše osobne podatke u zemlje izvan EU-a, u vezi s odlukama Europske komisije o primjerenosti ili na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera ili određenih odstupanja u skladu s GDPR-om.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Zaštita vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjene vaših osobnih podataka kako bi se spriječio neovlašteni pristup;

Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka koji sadrže osobne podatke;

Kontinuirano praćenje svih resursa (fizičkih područja u kojima se pohranjuju vaši podaci) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Za podatke za koje postoji zakonski definirano razdoblje čuvanja, vaše podatke čuvamo za to razdoblje i brišemo ih tijekom dodatnog razdoblja od jedne godine.

Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji zakonski definiran rok čuvanja, osobne podatke čuvamo tijekom cijelog razdoblja valjanosti ugovora koji smo s vama sklopili. Po raskidu ugovora vaše podatke brišemo tijekom dodatnog razdoblja od 6 godina od prestanka ugovora (rok zastare od 5 godina, uvećan za 1 godinu za brisanje).

Osobni podaci korisnika naših usluga čuvaju se tijekom cijelog trajanja ili korištenja usluga. Po prestanku korištenja usluga, vaše podatke brišemo u skladu s posebno određenim rokovima.

Osobni podaci koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa čuvaju se sve dok postoji naš legitimni interes i brišemo ih tijekom razdoblja od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

Osobni podaci koje obrađujemo na temelju vaše privole čuvaju se sve dok imamo vašu privolu. U slučaju povlačenja privole, brišemo ih što je prije moguće, što je prije moguće.

U slučaju snimaka prikupljenih videonadzorom, čuvamo ih 30 dana, osim kada u pojedinom slučaju postoji potreba da se određena snimka koristi kao dokaz.

Koja su vaša prava i kako ih ostvariti

U slučaju da odlučite koristiti jedno ili više svojih prava navedenih u nastavku, imamo pravo provjeriti vaš identitet, a sve u svrhu zaštite vaših osobnih podataka.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na e-mail adresu gdpr@goldmangraff.com i navođenjem predmeta obavijesti kao “Zahtjev ispitanika” ili na adresu Radnička cesta 54 Zagreb. Po primitku obavijesti, poslat ćemo vam potvrdu o urednom primitku vašeg zahtjeva.

Svoja prava ostvarujete besplatno. Međutim, ako često (na primjer, ako je prošlo manje od 6 mjeseci od vašeg posljednjeg zahtjeva) ili pretjerano (na primjer, zatražite sve svoje osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prijenos vaših osobnih podataka, imamo pravo tražiti da platite naše troškove prije provođenja takve radnje.

Možete nas kontaktirati radi ostvarivanja sljedećih prava:

 • Pravo pristupa vašim osobnim podacima

Imate pravo zatražiti od nas potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke, kao i pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

 • Pravo na ispravak netočnih osobnih podataka:

Imate pravo zahtijevati ispravak svojih netočnih osobnih podataka, kao i pravo na dopunu svojih osobnih podataka.

 • Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo preuzeti i zatražiti prijenos vaših osobnih podataka.

 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Od voditelja obrade možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovim vas obavještavamo da ne smijemo izbrisati vaše osobne podatke ako je njihova obrada nužna, na primjer radi ispunjavanja zakonske obveze čuvanja osobnih podataka ili iz razloga javnog interesa za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 • Pravo na prigovor protiv obrade ili rukovanja vašim osobnim podacima:

Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka, kao i općenito na naše postupanje s vašim osobnim podacima.

 • Pravo na povlačenje privole

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obradu koja se provodi na temelju privole prije njezina povlačenja.

 • Pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka .

U svakom trenutku imate pravo prigovora nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr) u vezi s obradom i zaštitom Vaših osobnih podataka.

Sukladno članku 21. stavak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka želimo naglasiti da je Vaše pravo na podnošenje pritužbi u skladu s člankom 21. stavcima 1. i 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Na temelju vaše posebne situacije, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) (obrada u svrhe od javnog interesa) ili člankom 6. stavkom 1. , točka (f) (ako je obrada potrebna za legitimne interese voditelja obrade ili treće strane, osim ako su interesi ili temeljna prava ispitanika koji traže zaštitu osobnih podataka jači od tih interesa, uključujući profiliranje na temelju tih odredbi ).

Također imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (ako je obrada potrebna za legitimne interese Voditelja obrade ili treće strane , osim ako su interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka jači od tih interesa, uključujući profiliranje na temelju tih odredbi) od strane zajedničkih voditelja

Ako podnesete pritužbu, više nećemo obrađivati ​​vaše osobne podatke (osim ako u postupku rješavanja vaše pritužbe ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode, ili ako se obrada provodi u svrhu postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).

Pravo na prigovor na obradu u svrhe izravnog marketinga

U određenim slučajevima obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. Ako se ne slažete s ovom obradom, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas u svrhe takvog marketinga, što uključuje profiliranje u mjeri povezanoj s takvim izravnim marketingom. Ako se protivite obradi u svrhe izravnog marketinga, više nećemo obrađivati ​​vaše osobne podatke u te svrhe. Svoje pritužbe možete uputiti na sljedeću kontakt adresu: gdpr@goldmangraff.com

 

Goldman Graff d.o.o. (u daljnjem tekstu: Goldman Graff) poštuje vašu privatnost i svoju web stranicu temelji na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije online iskustvo. Ovom Izjavom obvezujemo se štititi privatnost korisnika i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice.

Ova Izjava opisuje vrstu podataka koje možemo prikupiti od vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako koristimo te podatke i korake koje poduzimamo da ih zaštitimo. Izjava također opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici.

Koje podatke prikupljamo o vama i kako ih koristimo?

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i kontakt podaci) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako svojevoljno ne pošaljete podatke koristeći jedan od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (obrazac za kontakt, obrazac za registraciju, newsletter) i na taj način date vaš pristanak za prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u ove svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe za koje se prikupljaju i za koje je dana suglasnost. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe starije od 16 godina, dok za osobe mlađe od 16 godina pristanak može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo učiniti dostupnima ni na koji način neovlaštenim trećim osobama, osim u svrhe propisane zakonom. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije nakon isteka svih zakonskih obveza vezanih uz pohranu osobnih podataka.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici

Automatski prikupljamo podatke u zapisničkim datotekama poslužitelja, kao što su vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje/izlaz i operativni sustav. Ove informacije koristimo za upravljanje našim web stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumijevanje načina na koji se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu i usluge te za poboljšanje vašeg iskustva tijekom korištenja naših web stranica i usluga.

Primjena kolačića

Na web stranicama https://goldmangraff.hr primjenjuju se kolačići – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika postavlja internetski poslužitelj koji koristi korisnik.

Datoteke se stvaraju kada preglednik učita posjećeno mrežno odredište na korisnikov uređaj, koji zatim šalje podatke pregledniku i stvara tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na mrežni odredišni poslužitelj (lokaciju, stranicu) kada joj se korisnik vrati.

Kolačići se koriste za funkcioniranje svih značajki web stranice i bolje korisničko iskustvo. Pristupanjem web stranici korisnik prihvaća i korištenje kolačića. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Prevencija kolačića

Budući da je svrha kolačića poboljšati i omogućiti korištenje naših web stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje ovih značajki ili uzrokovati njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

 • pravo pristupa i pregleda podataka
 • pravo na informiranje o obradi osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na prigovor
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka ako su podaci nepotpuni ili netočni
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju prigovora

Sigurnost vaših osobnih podataka

Predani smo poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog ili nezakonitog tretmana i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Kada pružate svoje osobne podatke putem naše web stranice, ti se podaci šalju na siguran način online korištenjem visokokvalitetnog šifriranja i pohranjuju na našim sigurnim poslužiteljima koji se nalaze u EU.

Korištenjem ove web stranice te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju pristajete na način prikupljanja i obrade podataka opisan u ovoj Izjavi.

Osobni podaci prikupljaju se u skladu s Politikom privatnosti.

Uvjeti i promjene

Uvjeti ove Izjave reguliraju korištenje kolačića i svih podataka prikupljenih tijekom primjene Izjave, osim kolačića trećih strana. Goldman Graff d.o.o. zadržava pravo izmjene u bilo kojem trenutku ove Izjave o kolačićima i Politike kako bi prenio nove važne informacije i kako bi vas informirao o načinima na koje Goldman Graff d.o.o. štiti vaše podatke na svojoj web stranici, te stoga preporučujemo da povremeno provjeravate ažuriranja na ovoj stranici .

Kontakt podaci

GOLDMAN GRAFF će rado primiti vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom, kao i ostalim komentarima. Možete nas kontaktirati na gdpr@goldmangraff.hr.