Cijena zlata za 1g: 56.16 € (0%)    Cijena srebra za 1g: 0.67 € (0%)   Ažuriranje cijena za 5:00

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI I ODREDBE

OPĆE ODREDBE

Primjena

Članak 1

1.1. Opći uvjeti i odredbe tvrtke GOLDMAN GRAFF d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju uvjete kupnje i prodaje investicijskog zlata, srebrnih šipki i kovanica, odnos između prodavatelja i kupca, prava i obveze prodavatelja i prava i obveze kupca, s primjenom načela povjerenja i usklađenosti s primjenjivim propisima i načelima obrade osobnih podataka.

1.2. Prodavatelj predmeta je tvrtka GOLDMAN GRAFF d.o.o., OIB: 37102699298, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Hrvatska, pod matičnim brojem (MBS) 040417281 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).

Geografska adresa i kontakt GOLDMAN GRAFF d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb

Opatija, telefon +385 (51) 588504, e-pošta info@goldmangraff.com.

Kupac investicijskih zlatnih predmeta (u daljnjem tekstu: Kupac) je svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava kupiti i postati vlasnik investicijskog zlatnog predmeta (u daljnjem tekstu: Predmet) te se slaže platiti određenu ili odredivu cijenu za isti predmet.

1.3. Ovi Opći uvjeti također predstavljaju prethodnu obavijest o sklapanju ugovora i odnose se na zaključivanje ugovora o kupnji ako je Kupac potrošač, tj. svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svog obrta, poslovanja, zanata ili profesionalne djelatnosti, i ako je ugovor o kupnji zaključen između trgovca i potrošača unutar organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluga bez istovremene fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mjestu, gdje se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu. Sredstva komunikacije na daljinu su sva sredstva koja se mogu koristiti za zaključenje ugovora na daljinu bez istovremene fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mjestu, kao što su internet i e-pošta. Zaključivanje ugovora putem web stranice www.goldmangraff.hr predstavlja zaključenje ugovora na daljinu.

Potrošač, u svojstvu Kupca, zaključuje ugovor o kupnji s tvrtkom GOLDMAN GRAFF d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, u svojstvu Prodavatelja.

Pravne osobe kao Kupci podliježu Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o elektroničkoj trgovini, a Zakon o zaštiti potrošača na njih se ne primjenjuje.

Odstavci ovih Općih uvjeta naslovljeni “Materijalni nedostaci” i “Obavijest o načinu podnošenja pisanog potrošačkog prigovora” ne primjenjuju se na pravne osobe kao Kupce. U tim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može, ako to odluči, pravnoj osobi dodijeliti prava Kupca koji je potrošač u svakom pojedinom slučaju.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.goldmangraff.hr, kao i svaki Kupac i posjetitelj web stranice www.goldmangraff.hr.

Blockchain transakcija je obrada transakcije i izvršenje plaćanja kriptovalutom koje vrši tvrtka Electrocoin d.o.o. u ime GOLDMAN GRAFF d.o.o. putem elektroničke usluge plaćanja PayCek za obradu plaćanja.

EC je tvrtka Electrocoin d.o.o.

Zaključivanje ugovora o kupnji putem web stranice www.goldmangraff.hr regulirano je sukladno primjenjivim pravnim propisima.

1.4. Predmet ovih Općih uvjeta i odredbi je zlato u obliku šipki ili pločica, prihvaćenih na tržištima plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 dijelova na 1000, bez obzira na to je li zastupljeno vrijednosnim papirima.

  1. Zlato u obliku šipki ili pločica, prihvaćenih na tržištima plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 dijelova na 1000, bez obzira na to je li zastupljeno vrijednosnim papirima.
  2. Zlatni novci:

a) čistoća jednaka ili veća od 900 dijelova na 1000.

b) kovani nakon 1800. godine.

c) koji su ili su bili zakonsko sredstvo plaćanja u zemlji podrijetla.

d) koji se obično prodaju po cijeni koja ne premašuje tržišnu vrijednost zlata sadržanog u novcima za više od 80%.

  1. Srebro:

a) srebro u obliku šipki ili pločica, prihvaćenih na tržištima plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 dijelova na 1000.

b) srebrni novci čistoće jednake ili veće od 833 dijelova na 1000.

  1. Proizvodi Hrvatskog novčarskog zavoda.

Članak 2

2.1. Ovi Opći uvjeti i odredbe prodaje investicijskog zlata, srebrnih šipki i novaca (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju odnos između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja te prava i obveze Kupca, u vezi s uvjetima i načinom prodaje Predmeta, cijenom Predmeta, dostavom i predajom Predmeta, preuzimanjem Predmeta, povratom, dostavom, načinom plaćanja i drugim pitanjima vezanim uz prodaju Predmeta.

2.2. Ovi Opći uvjeti su sastavni dio svakog pojedinog ugovora i primjenjuju se na sve pojedinačne prodaje Predmeta navedenih u članku 1 ovih Općih uvjeta dogovorenih između Prodavatelja i Kupca, osim ako su izričito isključili njihovu primjenu.

2.3. Kupac zaključuje ugovor o kupnji i pristaje na ove Opće uvjete klikom za potvrdu narudžbe.

2.4. Prihvaćanjem ponude, Kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete i da se slaže s njihovom primjenom te prihvaća sva prava i obveze koje iz njih proizlaze.

2.5. Prihvaćanjem ponude, Kupac izjavljuje da su uneseni podaci u ponudi istiniti i jednaki usmenom dogovoru.

2.6. Prodavatelj je dužan upoznati svakog Kupca s sadržajem ovih Općih uvjeta i odredbi.

Cijena

Članak 3

3.1. Prodavatelj određuje cijenu Predmeta na temelju tržišnih uvjeta i cijene zlata i srebra na Londonskom tržištu plemenitih metala (u daljnjem tekstu: LPMM).

3.2. Sve cijene izražene su i važe u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatskoj kuni (HRK). Osim cijene u hrvatskim kunama, može se navesti i cijena u ekvivalentnom iznosu u eurima, pretvorena koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan, u informativne svrhe.

3.3. Sukladno promjenama cijene zlata i srebra na LPMM, cijena Predmeta i cijeli cjenik ponude Prodavatelja mijenjaju se svakih pet minuta počevši svaki puni sat i dostupni su na web stranici Prodavatelja, www.goldmangraff.hr.

3.4. Svaki Kupac ima pravo pregledati cjenik iz prethodnog stavka i zatražiti njegovo ispisivanje u bilo kojem trenutku.

3.5. U slučaju ugovora na daljinu, nema dodatnih troškova za Kupca vezanih uz komunikaciju na daljinu u svrhu zaključivanja ugovora.

Ponuda

Članak 4

4.1. Prodavatelj je dužan izdati ponudu na temelju narudžbe Kupca, a u slučaju internetske trgovine, proizvod s istaknutom cijenom smatra se ponudom.

4.2. Prihvaćanjem ponude Prodavatelja, Kupac potvrđuje narudžbu.

4.3. Ponuda se smatra prihvaćenom ako je Kupac potvrdio narudžbu sukladno stavku 4.2 i u roku od 3 sata izvršio plaćanje ukupnog iznosa cijene za Predmet. Nakon isteka 3-satnog razdoblja, ponuda više nije važeća niti obvezujuća za Prodavatelja.

4.4. Po isteku trosatnog razdoblja, Prodavatelj može poslati Kupcu pozivnicu za izvršenje plaćanja.

Način plaćanja

Članak 5

5.1. Kupac može izvršiti kupovinu putem online trgovine koristeći jedan od sljedećih načina plaćanja:

(1) plaćanje na transakcijski račun;

(2) jednokratno plaćanje karticom (Visa, Visa Electron, Maestro i MasterCard);

(3) plaćanje kriptovalutom putem platforme PayCek.

PayCek trenutno podržava 9 kriptovaluta: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL) i EOS.

Blockchain transakcije za račun tvrtke GOLDMAN GRAFF d.o.o. izvršava EC, a troškovi plaćanja snose u potpunosti Kupac. Troškovi plaćanja uključuju naknadu za transakciju, odnosno naknadu za obradu transakcije koju Kupac plaća EC-u, i mrežnu naknadu, odnosno naknadu za izvršenje transakcije na blockchain mreži koja je u potpunosti ovisna o blockchain sustavu. Za proizvode kupljene kriptovalutom izdaje se račun u HRK, s naznačenim načinom plaćanja “Račun za transakciju – CRYPTO”.

Postupak plaćanja kriptovalutom započinje pokretanjem blockchain transakcije, odnosno odabirom kriptovalute u kojoj Kupac želi izvršiti plaćanje, nakon čega počinje rok od 15 minuta za slanje odabrane kriptovalute na EC-ovu kriptovalutnu novčanik.

Kupac upućuje sve pritužbe koje mogu proizaći u vezi s obradom transakcije EC-u. EC ne snosi odgovornost prema Kupcu za nemogućnost obrade kriptovalute zbog tehničkih razloga koji nisu uzrokovani od strane EC-a, zbog više sile, otkazivanja/poništenja temelja plaćanja od strane Kupca, plaćanja kriptovalutom od strane neovlaštene osobe, poreznih obveza proizišlih iz plaćanja kriptovalutama itd.

U slučaju da Kupac ili Prodavatelj otkažu transakciju prije njezine valjane izvršenosti, ili u slučaju da je Kupac izvršio plaćanje kriptovalutom u iznosu manjem od potrebnog prema uspostavljenom tečaju za pojedinu transakciju, EC je odgovoran za povrat iznosa jednakog nominalnom iznosu primljene kriptovalute na temelju poništene transakcije.

Pravilno izvršena blockchain transakcija je neopoziva i predstavlja trenutak u kojem sva odgovornost EC-a prema Kupcu završava. Informacije o odobrenju transakcije naznačene su na izvodu o izvršenoj transakciji. Pravila koja se odnose na materijalne nedostatke navedena u članku 10, pravo Kupca na jednostrani raskid navedeno u članku 11, i pritužbe navedene u članku 17 ovih Općih uvjeta i odredbi jednako se primjenjuju i jednako vrijede u slučaju plaćanja kriptovalutama. Više informacija o plaćanjima kriptovalutama možete pronaći na https://paycek.io .

5.2. Prilikom plaćanja putem uplate na transakcijski račun, potrebne informacije za plaćanje, uključujući broj računa na koji Kupac treba izvršiti uplatu, šalju se na e-mail adresu navedenu u narudžbi. Kupac može izvršiti plaćanje putem internetskog bankarstva ili izvršiti uplatu na šalteru banke, pošte ili slično.

Fakturiranje

Članak 6

6.1. Račun će biti dostavljen u pisanom obliku zajedno s narudžbom na lokaciju dostave koju je odabrao Kupac. Po primitku iznosa kupoprodajne cijene, Prodavatelj će Kupcu poslati potvrdu plaćanja u elektroničkom obliku na e-mail Kupca.

Dostava (predaja)

Članak 7

7.1. Prodavatelj je obvezan što je prije moguće, ovisno o dostupnosti Predmeta i najkasnije u zakonskom roku od 30 dana od trenutka kada je Kupac prihvatio ponudu, a to prihvaćanje je potvrđeno kako je navedeno u članku 4 ovih Općih uvjeta i odredbi, predati Predmet Kupcu.

7.2. U slučaju izvanrednih okolnosti, više sile ili događaja izvan kontrole Prodavatelja, zbog kojih nije moguće dostaviti Predmet u roku određenom u prethodnom stavku ovog članka, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca, a rok dostave bit će produžen za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti koje onemogućuju dostavu.

7.3. Prodavatelj je ispunio svoju obvezu predaje Predmeta Kupcu kada je Predmet predao Kupcu, osobno ili putem posrednika, ili kada je predao dokument putem kojeg se Predmet može preuzeti, pri čemu će se na tom dokumentu naznačiti mjesto preuzimanja.

7.4. Umjesto Kupca, Predmet može preuzeti odrasla osoba koju je Kupac ovlastio posebnim ovlaštenjem koje je ovjereno kod javnog bilježnika, pri čemu se smatra da je dostava Kupcu pravilno izvršena.

7.5. Prodavatelj se obvezuje predati Predmet Kupcu u ispravnom stanju i odgovoran je za vidljive materijalne nedostatke.

7.6. Kupac je obvezan Prodavatelja obavijestiti o svakom materijalnom nedostatku u Predmetu u roku od 24 sata od preuzimanja Predmeta, te isti Predmet predati Prodavatelju u roku od 48 sati kako bi se Predmet provjerio. Relevantni trenutak za ispunjenje roka od 48 sati je trenutak predaje Predmeta dostavnoj službi. Pritužba se neće razmatrati za Predmete koji su izvađeni iz originalne ambalaže i za koje Kupac nema račun.

7.7. Prodavatelj nije obvezan predati Predmet ako Kupac nije platio puni iznos cijene Predmeta.

7.8. Ako Kupac, bez valjanog razloga, odbije preuzeti Predmet koji je predan u pravovremenom i dogovorenom roku, Prodavatelj može, ako je iznos cijene plaćen u cijelosti, poslati Predmet na adresu Kupca navedenu u ponudi iz članka 4 ovih Općih uvjeta i ako Kupac primi spomenuti paket, smatra se da je Predmet pravilno dostavljen, a u tom slučaju Kupac je dužan platiti izvanredne troškove dostave do njihove adrese, ako je preuzimanje dogovoreno na drugoj adresi. Ako je Kupac platio Predmet u cijelosti, a Predmet se vrati Prodavatelju jer nije dostavljen Kupcu, Prodavatelj će zadržati 10% iznosa cijene Predmeta iz prihvaćene ponude kao odštetu, i pozvat će Kupca da navede mjesto ili broj računa i banku koja vodi račun, odnosno način na koji će biti isplaćena nadoknada u iznosu od 90% cijene navedene u ponudi opisanoj u članku 4 ovih Općih uvjeta (u daljnjem tekstu: Poziv). Ako Kupac ne prijavi vrijeme i način nadoknade u roku od 30 dana od primitka Poziva, smatrat će se da je odustao od nadoknade.

Dostava

Članak 8

8.1. Dostava se vrši unutar Europske unije.

8.2. Troškovi dostave u potpunosti snosi Kupac. Troškovi dostave se automatski izračunavaju prilikom obavljanja kupovine, a elektronički sustav online trgovine izdaje Ponudu koja uključuje cijenu odabranih proizvoda i troškove dostave. Trošak dostave je iznos koji je zasebno naveden u online košarici, ispod cijene jednog ili više naručenih proizvoda, i izračunava se prema vrijednosti narudžbe. Troškovi dostave se izračunavaju sukladno pruženoj tablici.

 

Vrijednost košariceVrijednost dostave
Do €1,500.00

5.00

€1,500.00 – €2,500.00

€10.00

€2,500.00 – €5,000.00

€15.00

€5,000.00 – €10,000.00

€30.00

€10,000.00 – €25,000.00

€65.00

€25,000.00 – €55,000.00

100.00

€55,000.00 nadalje

150.00

8.3. Dostava se vrši putem dostavne službe. Dostava se vrši na adresu navedenu u narudžbi. Kupac prihvaća odgovornost za točnost kontaktnih podataka i adrese dostave.

8.4. Dostava može biti odgođena zbog više sile. U tom slučaju, Prodavatelj će uložiti sve razumne napore kako bi dogovorio alternativni datum dostave.

Proces naručivanja preko web shopa:

Članak 9

9.1. Sve odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na kupnju plemenitih metala putem internetske trgovine na prodavateljevoj web stranici www.goldmangraff.hr.

9.2. Kupac u internetskoj trgovini odabire proizvode u svoju košaricu; nije potrebna prijava ili registracija da bi to učinio. Prije plaćanja, Kupac se mora prijaviti (ako to već nije učinio), potvrditi da se slaže s Općim uvjetima poslovanja, popuniti i potvrditi podatke u obrascu. Tek nakon što su te radnje izvršene, moguće je izvršiti plaćanje i kupiti odabrane proizvode. Prije potvrde kupnje, Kupac mora pročitati Opće uvjete poslovanja i označiti okvir kako bi potvrdio da ih prihvaća i slaže se s njima; potvrda kupnje bez označavanja okvira nije moguća. Cijene su usklađene s cijenama LPMM-a. Stoga, cijena u trenutku stavljanja proizvoda u košaricu može se razlikovati od cijene koja vrijedi u trenutku potvrde kupnje. Primjenjuje se cijena koja vrijedi u trenutku potvrde kupnje.

9.3. Sve do potvrde kupnje, Kupac je slobodan dodavati ili uklanjati proizvode iz košarice. Potvrdom kupnje (klikom na okvir “Potvrdi kupnju” itd.) sklapa se ugovor između Kupca i Prodavatelja. Potvrdom kupnje, Kupac potvrđuje da se slaže s cijenom (cijenama) objavljenima na popisu cijena internetske trgovine u tom trenutku i s Općim uvjetima poslovanja te da je bio upoznat s punim tekstom Općih uvjeta poslovanja prije zaključenja ugovora.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Članak 10

10.1. GOLDMAN GRAFF d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno primjenjivim propisima. Kupac je dužan obavijestiti GOLDMAN GRAFF d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana otkrića nedostatka, a najkasnije dvije godine od trenutka prijenosa rizika na Kupca. Kada se, nakon što je Kupac primio Predmet, ispostavi da Predmet ima nedostatak koji nije mogao biti otkriven redovitim pregledom u trenutku predaje, Kupac je obvezan, pod prijetnjom gubitka prava, obavijestiti GOLDMAN GRAFF d.o.o. u roku od dva mjeseca od dana otkrića nedostatka.

10.2. Materijalni nedostaci za koje GOLDMAN GRAFF d.o.o. odgovara:

(1) materijalni nedostaci koji su prisutni u Predmetu u trenutku prijenosa rizika na Kupca, bez obzira jesu li bili svjesni toga;

(2) materijalni nedostaci koji postanu vidljivi nakon prijenosa rizika na Kupca ako su rezultat stanja koje je postojalo prije toga.

(3) Pretpostavlja se da je svaki nedostatak Predmeta koji postane vidljiv u roku od jedne godine od trenutka prijenosa rizika također postojao u trenutku prijenosa rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili osim ako to proizlazi iz prirode Predmeta ili prirode nedostatka.

10.3. Postoji nedostatak ako:

(1) Predmet se ne podudara s opisom, vrstom, količinom i kvalitetom, odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je navedeno u ugovoru o kupnji;

(2) Predmet nije pogodan za bilo koju posebnu svrhu koja je potrebna Kupcu i o kojoj je Kupac obavijestio Prodavatelja najkasnije u trenutku zaključivanja ugovora, a u vezi s kojom je Prodavatelj dao svoj pristanak;

(3) Predmet nije isporučen sa svim priborom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je navedeno u ugovoru o kupnji; ili

(4) Predmet nije isporučen s ažuriranjima kako je navedeno u ugovoru o kupnji;

(5) Predmet nije pogodan za upotrebu u svrhe za koje bi se predmet iste vrste obično koristio, uzimajući u obzir sve europske i hrvatske propise, tehničke standarde ili, ako takvi tehnički standardi ne postoje, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području, ako postoje;

(6) Predmet se ne podudara s kvalitetom i opisom uzorka ili modela koje je Prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije zaključenja ugovora;

(7) Predmet nije dostavljen s priborom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čije bi primanje Kupac razumno očekivao;

(8) Predmet se ne podudara s količinom ili ne posjeduje svojstva i druge značajke, uključujući trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koje su uobičajene za predmet iste vrste i koje bi Kupac razumno očekivao s obzirom na prirodu Predmeta i javne izjave koje je dao Prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili izjave dane u njihovo ime, posebno u reklamiranju ili označavanju.

10.4. Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njihovog predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava Predmeta, taj se nedostatak ne uzima u obzir ako Goldman Graff d.o.o. nije znao ili nije bio dužan znati za te javne izjave, ili ako su te javne izjave bile opovrgnute do trenutka zaključenja ugovora, ili ako te javne izjave nisu utjecale na odluku Kupca o zaključenju ugovora.

10.5. U slučaju potrošačkih ugovora, nedostaci navedeni u stavku 10.3. točkama 5. do 8. ovog članka ne postoje ako je potrošača, u trenutku zaključenja ugovora, posebno obaviješteno da određeno svojstvo Predmeta odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka navedenih u stavku 10.3. točkama 5. do 8. ovog članka i ako je potrošač izričito i posebno prihvatio to odstupanje prilikom zaključenja ugovora.

10.6. Kupac koji je pravodobno i pravilno obavijestio tvrtku GOLDMAN GRAFF d. o. o. o nedostatku ima pravo:
zahtijevati ispravku nedostatka;
zahtijevati predaju druge robe bez nedostataka; ili
zahtijevati proporcionalno smanjenje cijene.

(1) Kupac može proglasiti raskid ugovora samo ako je prethodno dao GOLDMAN GRAFF d. o. o. primjereni dodatni rok za izvršenje ugovora.

(2) Kada ostvaruje pravo na otklanjanje nedostatka, Kupac ima pravo odabrati između popravka i zamjene Predmeta.

(3) GOLDMAN GRAFF d. o. o. ima pravo odbiti otklanjanje nedostatka ako popravak i zamjena nisu mogući ili bi prouzročili neproporcionalne troškove, uzimajući u obzir sve okolnosti, posebno vrijednost Predmeta bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje mogu li se popravak ili zamjena izvršiti bez značajnih neugodnosti za Kupca.

(4) Kupac može raskinuti ugovor bez davanja dodatnog roka za izvršenje ako je nakon obavještavanja GOLDMAN GRAFF d. o. o. o nedostacima, potonji obavijestio Kupca da neće izvršiti ugovor, ili ako okolnosti konkretnog slučaja jasno ukazuju da GOLDMAN GRAFF d. o. o. neće moći izvršiti ugovor čak ni u dodatnom roku za izvršenje, kao i ako Kupac ne može ostvariti svrhu za koju je zaključio ugovor zbog kašnjenja Prodavatelja.

(5) Ako je nedostatak neznatan, Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali ima druga prava koja proizlaze iz odgovornosti za materijalne nedostatke, uključujući pravo na naknadu štete. Teret dokazivanja da je nedostatak neznatan leži na GOLDMAN GRAFF d. o. o.

(6) Troškove otklanjanja nedostatka i predaje zamjenskih predmeta bez nedostataka snosi Prodavatelj.

(7) Kada je Kupac pravna osoba, primjenjuju se pravila o materijalnom nedostatku utvrđena Zakonom o obveznim odnosima, a odredbe iz odjeljka “Materijalni nedostaci” ovih Općih uvjeta i uvjeta ne primjenjuju se.

Izuzimanje iz prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 11

11.1. Prema odredbama članka 79. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” br. 41/14, 110/15, 14/19), Kupac nema pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ako je predmet ugovora roba ili usluga čija cijena ovisi o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti tijekom trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora.

Usklađenost s propisima sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Članak 12

12.1. Prodavatelj je obvezan prikupiti i obraditi identifikacijske podatke iz valjanog identifikacijskog dokumenta sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (“Narodne novine” br. 108/17, 39/19).

12.2. Sukladno zakonskim odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, kao i drugim zakonskim odredbama, Prodavatelj može zatražiti identifikaciju od Kupca. Ako je takva identifikacija potrebna, Prodavatelj će obavijestiti Kupca. Identifikacija se može provesti na licu mjesta u poslovnicama predočenjem službenog identifikacijskog dokumenta s fotografijom ili putem postupka putem interneta. Prodavatelj je ovlašten ograničiti ili proširiti mogućnosti i posebno zahtjeve za identifikaciju sukladno zakonskim promjenama u bilo kojem trenutku.

12.3. Ako postoji obveza identifikacije prema stavku 12.2., Kupac mora biti jasno identificiran prije zaključenja ugovora ili izvršenja transakcije, a najkasnije prije isporuke Predmeta. Prema tome, Prodavatelj ima zakonsku obvezu kontinuirano pratiti poslovni odnos, uključujući pregled transakcija obrađenih tijekom poslovnog odnosa, i redovito ažurirati relevantne dokumente, podatke ili informacije.

12.4. Kupac je obvezan sudjelovati u ispunjavanju zakonskih obveza i pružiti potrebne dokumente i informacije, te snosi kaznenu i materijalnu odgovornost za njihovu istinitost i točnost.

12.5. U slučaju sumnje na pranje novca ili ako Kupac odbije pružiti potrebne dokumente, Prodavatelj je obvezan poduzeti sve potrebne korake i mjere određene zakonskim odredbama. Prodavatelj ne odgovara za eventualnu štetu koju Kupac može pretrpjeti kao rezultat toga.

Obrada i zaštita osobnih podataka

Članak 13

13.1. Obrađujemo osobne podatke sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i u vezi s nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

13.2. Sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, pružamo vam informacije o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, koje prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka te kako možete ostvariti ta prava. Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo na zakonit, pravedan i transparentan način, štiteći sigurnost vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

13.3. U bilo kojem trenutku možete kontaktirati Prodavatelja kao upravitelja radi ostvarivanja svojih prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Zahtjev možete podnijeti pismeno na adresu GOLDMAN GRAFF d. o. o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb ili na adresu službenika za zaštitu podataka gdpr@goldmangraff.hr.

Upotreba kolačića

Članak 14

14.1. Prodavatelj koristi tzv. “kolačiće” na svojoj web stranici tijekom postupka kupovine. Korisnik pristajanjem na upotrebu kolačića prilikom posjeta web stranici www.goldmangraff.hr prihvaća njihovu upotrebu. Blokiranjem kolačića, Korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, ali neke njezine značajke možda neće biti dostupne.

14.2. Kolačić je informacija koju web stranica sprema na računalo korisnika prilikom posjeta. Kolačići obično pohranjuju korisničke postavke i postavke web stranica, poput preferiranog jezika ili adrese. Kasnije, kada korisnik ponovno otvori istu web stranicu, internetski preglednik vraća kolačiće koji pripadaju toj web stranici. To omogućuje Prodavatelju prikazivanje informacija prilagođenih potrebama svakog pojedinog korisnika. Kolačići mogu pohraniti različite informacije, uključujući osobne podatke (poput imena ili e-mail adrese korisnika). Međutim, te informacije mogu se pohraniti samo ako korisnik to dopusti – web stranice ne mogu pristupiti informacijama za koje korisnik nije dao svoj pristanak i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Međutim, korisnik može promijeniti postavke internetskog preglednika kako bi odabrao hoće li odobriti ili odbiti zahtjeve za spremanje kolačića, brisanjem spremljenih kolačića automatski pri zatvaranju internetskog preglednika itd.

Prava intelektualnog vlasništva

Članak 15

15.1. U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, sav sadržaj (tekstovi, fotografije, grafike, videozapisi, zaštitni znakovi) i dizajn isključivo su i u potpunosti vlasništvo Prodavatelja, odnosno tvrtke GOLDMAN GRAFF d. o. o. Zagreb i zaštićeni su propisima koji se odnose na prava intelektualnog vlasništva. Upotreba, kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje ili reprodukcija sadržaja ove web stranice/domene bez izričitog pristanka Prodavatelja i nositelja autorskih prava strogo je zabranjena. Kao iznimka od ove odredbe, svi ostali zaštitni znakovi koji se pojavljuju u sustavu intelektualno su vlasništvo njihovih vlasnika.

15.2. Bilo kakvo kršenje ovih odredbi može rezultirati povredom autorskih prava, prava zaštitnog znaka ili bilo kojeg drugog oblika prava intelektualnog vlasništva i može dovesti do pravnih postupaka.

Korištenje web stranice

Članak 16

16.1. Prodavatelj pruža usluge online trgovine putem web stranice na domeni: https://goldmangraff.hr.

16.2. Kupac izričito pristaje koristiti ovu web stranicu isključivo na vlastitu odgovornost.

16.3. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ili obustave web stranice u bilo kojem trenutku, uključujući, ali ne ograničavajući se na sadržaj i dostupnost.

Ostvarivanje prava potrošača, podnošenje prigovora i alternativno rješavanje sporova u vezi s online trgovinom

Članak 17

17.1. Ako Kupac smatra da su mu povrijeđena neka od njegovih prava u poslovnom odnosu s Prodavateljem ili da Prodavatelj ne poštuje ove Opće uvjete i odredbe ili zakonske odredbe koje reguliraju zaštitu potrošača, sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” br. 41/2014 i 110/15 14/19), Kupac je ovlašten podnijeti pisanu pritužbu Prodavatelju najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od događaja na njihovu poslovnu adresu GOLDMAN GRAFF d. o. o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, putem faksa na broj: 051 588 504, osobno na poslovnoj adresi/trgovinama Prodavatelja ili putem e-pošte na info@goldmangraff.com.

17.2. Da bismo potvrdili primitak pisanog prigovora primatelju prigovora sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača i potom na njega odgovorili, primatelj prigovora dužan je pružiti točne podatke za primitak našeg odgovora. Odgovor na prigovor dostavit će se pisanom putem u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

17.3. U svim sporovima koji proizlaze u vezi s primjenom ugovornih odredbi, općih uvjeta ili relevantnih propisa, može se podnijeti prijedlog za mirenje Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili bilo kojem medijacijskom centru u Republici Hrvatskoj, odnosno može se podnijeti prijedlog za alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova sukladno zakonu koji regulira alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova, sporovi vezani uz online trgovinu mogu se rješavati putem ODR platforme, koja se može pristupiti ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Ovo je opcionalni postupak i Prodavatelj se u njemu neće sudjelovati.

 

Članak 18

18.1. Pravom Republike Hrvatske primjenjuje se na odnose i međusobna prava i obveze Kupca i Prodavatelja.

18.2. Isključiva nadležnost za sve moguće sporove koji proizlaze iz odnosa između Kupca i Prodavatelja u vezi s ovim Općim uvjetima i odredbama ili u vezi s njihovom provedbom ima hrvatski sud. Mjesto sklapanja ugovora i mjesto izvršenja usluge Prodavatelja je Republika Hrvatska.

18.3. Službeni jezik za zaključivanje ugovora o kupnji je hrvatski jezik.

18.4. GOLDMAN GRAFF d. o. o. ulaže svaki razumni napor kako bi pravilno i pravovremeno izvršio svoje obveze prema ovim Općim uvjetima i odredbama. Pritom GOLDMAN GRAFF d. o. o. nije odgovoran za neispunjenje obveza uzrokovano izvanrednim okolnostima (višom silom).

Članak 19

19.1. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti za sporove koji mogu nastati zbog toga što Kupac nije pročitao Opće uvjete i odredbe.

19.2. Opći uvjeti i odredbe dostupni su na internetskoj stranici Prodavatelja, a na zahtjev Kupca mogu se dostaviti izravno i pisanjem na e-adresu Kupca ili, na zahtjev Kupca, na drugim medijima.

19.3. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta i odredbi u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Izmjene će se provesti samo u slučaju nužde radi usklađivanja ovih Općih uvjeta i odredbi s propisima Republike Hrvatske i u slučaju promjena unutarnjih zahtjeva Prodavatelja. Izmjene ovih Općih uvjeta i odredbi bit će objavljene na ovoj internetskoj stranici uz naznaku datuma njihova stupanja na snagu.

19.4. Kupac razumije da je dužan provjeriti Opće uvjete i odredbe koji vrijede u trenutku korištenja usluga Prodavatelja na internetskoj stranici.

19.5. Nijedna nevažeća ili neizvršna odredba ovih Općih uvjeta i odredbi ne utječe na važnost i izvršnost ostalih odredbi i općih uvjeta i odredbi u cjelini.

19.6. Ovi Opći uvjeti i odredbe objavljeni su na internetskoj stranici Prodavatelja i vrijede do njihove izmjene.

GOLDMAN GRAFF d. o. o. Zagreb